kontakt(a)pdfx.se    031-3121100

Jämför 5.5 PDF-XChange PRO/Editor/Standard/Lite/Viewer

 

PDF-XChange
Viewer
PDF-XChange
Editor
PDF-ToolsPDF-XChange
Lite
PDF-XChange
Standard
PDF-XChange
PRO
Enskild licens
från 361 kr
(ingår i PRO)
(Ingår i PRO)Enskild licens
från 361 kr
(Ingår i PRO)
PRO-paket
från 769 kr
FAVORIT
Lägg till Skräddarsydda Stämplar
Support för att lägga till Bates numrering 
Lägg till klickbara URL-länkar till en befintlig PDF
Lägg till Dokument Information/Metadata/XP Metadata
Lägg till Hyperlänk till en Sida/Fil under konverteringen till PDF
Lägg till Bild/Underskrift till en PDF/Sidor
Lägg till Former & Objekt till en PDF
Lägg till Vattenstämplar (Text & Bild)
Lägg till Överlappning
Lägg till/Editera/Modifiera Bokmärken Add Only
Avancerad Minneshantering 
Bifoga/Infoga Nya sidor till en befintlig PDF
Bifoga/Infoga sidor från en PDF till en annan PDF
Automatiserad skapa bokmärkesalternativ – Förbättrad
Automatiserad Email skicka via SMTP/MS MAPI kompatibla alternativ
Browser Integration (IE, Firefox etc)
Kombinera öppna/stängda PDFs
Slutför och spara PDF-formulär, inklusive formulärdata
Fullständig kontroll över egenskaper för PDF skapandeLimited
Fullständing kontroll över Teckensnittsinbäddning
Omfattande jobbhanteringsfunktioner
Kontrollera Upplösning/Skalning
Konvertera bildfiler till PDF – Raster/Metafile bildformat
Konvertera bilder/text direkt till PDF (utan att använda en 3:e parts program)
Konvertera MS Office Innehållsförteckning (TOC)
“Klickbara länkar” till PDF
Konvertera PDF till .doc/.rtf (ingen OCR-funktion)
Konvertera PDF till Bildformat
(Raster Formats only – BMP, JPEG, TIFF etc)
 
Skapa Jobbprofiler och spara inställningar för senare användning
Radera, Rotera, Beskär PDF-sidor
Utvecklare API tillgängligt (kräver licens)
Digital Signatur Support
Redigera PDF innehåll (text-baserade pdfs)
*inte skannade PDF-filer (bildbaserad)
Embedded Multimedia support
Kryptering/Säkerhetsalternativ
Exportera Adobe Forms Data (till .fdf)
Extrahera innehåll från PDF till Text/Bild/PDF-format
Extrahera PDF Sida/Arkiv innehåll till en Bildfil (BMP, JPEG, TIFF etc.)
Extrahera PDF Sida/Fil, textinnehåll till en textfil etc(ingen OCR-funktion)
Extrahera PDF-sidor till en ny PDF-fil
Alternativ för Teckensnittsinbäddning – begränsade
Nedsamplingsalternativ för Grafik (Linear, bilinjär, Bikubisk) även Färg -> gråskala -> Mono alternativ
Group Operations med Anteckningar
Alternativ för att skapa Headers/Footers – Förbättrad
Markera/Cross Out/Struk befintlig text på en PDF-sida
Alternativ för Bild/Text Kompressions under konvertering till PDF(JBIG2,JPEG,JPEG2000 Runlength, ZIP, LZW CCIT3/4)AutoAutoAuto
Inkludera “Klickbara” URL-länkar – inbäddade (te.x. ‘Click Here’) MS Office endast
Inkludera “Klickbara” URL-länkar
(http://www.tracker-software.com)
Integrerar med översättningsverktyg som ABBYY Lingvo 12, Translate It!, etc
ISO PDF/A 1a, 1b, 2a, 2b, 2u Specifikation SupportViewing OnlyViewing Only
Lyssna/Lägg Ljud Kommentarer
Manipulera/Ändra befintliga PDF-filerLimitedAppend/Prepend Only
Mark-Up, lägg till kommentarstyp etc på PDF-filer
Slå ihop PDF-filerAppend/Prepend Only